Disclaimer

Download PDF
Disclaimer voor de website van iXL hosting – www.ixlhosting.nl

Algemeen

iXL Hosting (Kamer van Koophandel 56267908), hierna te noemen iXL Hosting, verleent je hierbij toegang tot iXLhosting.nl (de Website) en nodigt jeuit het aangebodene te kopen. iXL hosting behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jouw mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

iXL Hosting spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij iXL Hosting. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van iXL Hosting, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.