custom httpd wildcard

Een wildcard is een teken welke ter vervanging van een of meerdere willekeurige tekens kan dienen. Dit wordt met een asterisk teken (*) aangeduid.

Bij domeinnamen kan ook een wildcard worden gebruikt. Hiermee kan via iedere subdomein uw website worden benaderd. Om hier gebruik van te maken, dienen enkele aanpassingen in de HTTPD configuratie en DNS gedaan te worden.

Voor deze aanpassing dient u als Admin in te loggen in DirectAdmin. Hiervoor heeft u een VPS of een eigen server nodig. Overige klanten kunnen contact opnemen met onze helpdesk.

Wanneer u bent ingelogd in DirectAdmin, klikt u op ‘DNS Management’, waar u een A record toevoegt. Deze A record noemt u ‘*’ en verwijst u naar het IP adres van de betreffende server, waarop ook uw domein actief is. Vervolgens gaat u naar ‘Custom HTTPD Configurations’ onder ‘Advanced Features’. In het tekstveld vult u de volgende regel in:

ServerAlias *.|DOMAIN|

Klik op ‘save’ om op te slaan.

Binnen enkele minuten kunt u via een willekeurige subdomein uw website benaderen. Deze wordt direct doorgestuurd naar de map ‘public_html’. Wanneer u handmatig een specifieke A record invult, blijft deze gewoon werken en krijgt deze voorrang van de wildcard.

  • Deel dit bericht