Cases & Klanten

Exova

“Excellente Service iXL Hosting”

Na in 2007 een concept voor passend onderwijs voor hoogbegaafden te hebben ontwikkeld (Leonardo onderwijs) ben ik in 2010 gestart met de EXOVA visie: passend onderwijs voor alle leerlingen.
Basis is het verschuiven van het eigenaarschap voor het leren van leraar naar leerling: ontwikkeling in eigen tempo en op eigen niveau.
Dit is alleen mogelijk als leerlingen en leraren kunnen beschikken over de juiste instrumenten die een andere vorm van onderwijs mogelijk maken.
Digitale, adaptieve methodieken die gebaseerd zijn op leerlijnen en uitgewerkt in leerdoelen, portfolio, lesmateriaal (digitaal maar ook op papier in de vorm van werkbladen) vormen de kern van de oplossing.

Afgenomen diensten

  • Managed Cloud VPS hosting
  • managed Dedicated Server hosting
  • Domeinen & managed SSL certificaten
Bezoek de website

Leraren krijgen hierin andere rollen: friendly mediator, teacher, coach.
De ervaringen met de eerste digitale reken/wiskunde methodiek MATH zijn ronduit positief te noemen. In augustus start de tweede lijn, T-WORLD. Bestrijkt alles van wereldoriëntatie en dekt tevens het grootste gedeelte van de taal kerndoelen. En in september gaan we met een projectgroep van de UU aan de slag met de derde lijn: lezen-spelling-grammatica.

Relatie met iXL Hosting
Het spreekt voor zich dat de onderwijsprogramma’s zonder storingen, vlot en veilig moeten kunnen draaien. Daarvoor hebben we met iXL goede condities kunnen opstellen die aan alle drie deze voorwaarden voldoen. iXL Hosting levert ons een managed dedicated hosting platform met een strak service level agreement waarop inmiddels duizenden kinderen dagelijks actief zijn. We zijn erg te spreken over de vlotte bereikbaarheid en directe acties als dat een keer nodig is.

Bezoek de website