Disclaimer

Deze disclaimer bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de website www.ixlhosting.nl (‘Website’). De beheerder van deze Website is iXL Hosting B.V., gevestigd aan de Galvanistraat 117, 6716 AE te Ede (‘iXL Hosting’).

iXL Hosting heeft alle informatie op deze Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan de informatie op deze Website onvolledig of onjuist zijn. Aan de informatie op deze Website kunnen geen rechten worden ontleend. iXL Hosting behoudt zich het recht voor om informatie op deze Website aan te passen of te verwijderen zonder u vooraf daarover te informeren.

U kunt het privacybeleid raadplegen voor meer informatie over de wijze waarop iXL Hosting gegevens gebruikt en beschermt die over u zijn verzameld aan de hand van uw gebruik van deze Website. Het privacybeleid bevat ook informatie over de cookies die op deze Website worden gebruikt.

iXL Hosting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onvolledigheden of onjuistheden in de informatie op deze Website en/of voortvloeiende uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van deze Website, uw gebruik van informatie op deze Website, of uit het gebruik van andere websites die u bezoekt met behulp van links op deze Website, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde (van de leidinggevenden) van iXL Hosting.

iXL Hosting en/of haar (eventuele) licentiegevers zijn uitsluitend rechthebbende(n) op alle intellectuele-eigendomsrechten en andere rechten rustende op (de inhoud van) deze Website. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iXL Hosting (de inhoud van) deze Website te verveelvoudigen en/of openbaar te maken anders dan strikt noodzakelijk is voor het gebruik van deze Website in overeenstemming met deze disclaimer.