Wat is spam?

Wat wordt er verstaan onder spam?

Onder spam wordt het ontvangen van ongewenste berichten verstaan. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail of ongewenste reclameboodschappen op websites. Spam is moeilijk is te definiëren, omdat niet alle boodschappen waarbij mensen of organisaties contact willen leggen direct spam is. Spam onderscheidt zich doordat een bericht naar een grote groep wordt gestuurd waarvan maar een klein deel de potentiële doelgroep is.

Nadelen van spam en hoe te voorkomen

Voor de overige ontvangers van deze boodschappen wordt dit als een belasting ervaren. Het kost tijd deze berichten te verwijderen en zelfs te onderscheiden van gewenste mail. Om deze overlast te beperken zijn er tal van programma’s en hulpmiddelen om spam te verminderen, namelijk de spam filters.

Wat is een spam filter?

Een spam filter is een applicatie welke berichten op bepaalde criteria onderzoekt. Wanneer bepaalde en vooraf ingestelde criteria wordt bereikt, wordt op dit bericht een actie verricht. Dit kan bijvoorbeeld het verwijderen of verplaatsen naar een andere map zijn. Het nadeel van dit soort applicaties is dat het geautomatiseerde systemen zijn en niet exact weten wat je wil. Zo kan gewenste mail verloren gaan of ongewenste mail alsnog doorgelaten worden. Tegenwoordig bestaan er spamfilters met de mogelijkheid om dingen aan te leren om nog beter als filter te fungeren.

Wetgeving spam en hoe spam te blokkeren

Naast het geautomatiseerd filteren van ongewenste berichten zijn er sinds 2004 enkele maatregelen getroffen. In de Telefommunicatiewet zijn enkele regels toegevoegd welke het spamverbod omschrijven. Er kunnen zelfs behoorlijke boetes op worden gelegd aan organisaties. Door de anonimiteit van het internet zal spam helaas nog niet tot de verleden tijd behoren. Door hierop in te spelen maken wij bij iXL gebruik van de laatste technieken en nieuwste mogelijkheden om de meeste spam te blokkeren. Onder andere onze batched SMTP diensten zijn hiervoor ingericht.

  • Deel dit bericht