Privacy- en cookieverklaring

Download PDF
Indien je de website ixlhosting.nl bezoekt, worden er privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens van je verwerkt. iXL Hosting B.V. acht uw privacy van groot belang. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

 • Informeren. Wij willen je zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Verzameling beperken. Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor de goede werking van de website en de door je gevraagde diensten.
 • Beveiligen. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Toestemming. Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming wettelijk is vereist.
 • Rechten van betrokkenen. Wij respecteren uw recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele andere rechten die je op grond van de toepasselijke privacywetgeving heeft.

In deze privacy- en cookieverklaring kun je lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verkregen, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Afhankelijk van welke functionaliteiten die je via de website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • telefoonnummer;
 • factuuradres;
 • e-mailadres;
 • betalingsgegevens;
 • inloggegevens;
 • geslacht
 • IP-adres

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor de onderstaande doeleinden (en voor doeleinden die daar nauw mee samenhangen):

 • het verlenen van toegang tot de website;
 • het aanbieden van functionaliteiten via de website;
 • het aanmaken van uw account;
 • het controleren van toegang tot uw account;
 • het afhandelen van uw bestellingen;
 • het factureren van de afgenomen diensten;
 • het registreren van domeinnamen;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening;
 • het beantwoorden en afhandelen van door jouw gestelde vragen;
 • het aanbieden van gerichte advertenties via zoekmachines.
Account en bestellingen

Voor het beheer en gebruik van bepaalde diensten heb je een account nodig voor het portaal ‘Mijn iXL’. Dit account kunt ja aanmaken zodra je een bestelling via de website plaatst. Via Mijn iXL kun je de diensten beheren en configureren. Ook kun je via Mijn iXL aanvullende bestellingen plaatsen.

Nadat uw account is aangemaakt, bewaren wij de door jouw opgegeven persoonsgegevens via jouw account. Dit doen wij zodat je deze niet telkens opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij contact met je kunnen opnemen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, voor facturatie en betaling en om je een overzicht te geven van de diensten die je bij ons heeft afgenomen.

Registratie van domeinnamen

Indien je via de website een domeinnaam registreert, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij die een register van domeinnamen bijhoudt, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Deze derde partij kan bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en e-mailadres) opnemen in een openbaar register. Via dit register kan iedereen inzien wie de houder van een bepaalde domeinnaam is.

Welke gegevens er in het register worden opgenomen, is afhankelijk van de door jouw  gekozen domeinextensie. Wij hebben geen invloed op de manier waarop uw gegevens door eventuele derde partijen worden verwerkt. Indien je hierover vragen hebt, kun je contact opnemen met de partij die het register voor de door jouw gekozen domeinextensie beheert.

Contactformulier en e-mails

Indien je vragen hebt over iXL Hosting of de door ons aangeboden diensten, kunt je contact met ons opnemen. Je kunt onder andere contact opnemen via het contactformulier op onze website en via e-mail. Raadpleeg onze contactpagina voor actuele contactgegevens.

Indien je het contactformulier op de contactpagina invult, of wanneer je ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische en technische en functionele cookies functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website en onze diensten te verbeteren (analytische analytische cookies cookies);
 • het internetaanbod voor jouw interessanter te maken door middel van gerichte advertenties (advertentie cookies);
 • de mogelijkheid te bieden om de informatie op onze website te delen via verschillende ‘socialmedia’ (social media cookies).

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond waarin wordt aangegeven dat indien je verder klikt op de website, je ons toestemming geeft om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Wanneer je ons toestemming geeft om cookies te plaatsen, kunnen wij cookies van de onderstaande partijen plaatsen:

Naam Cookie Soort Cookie
AddThis Social media cookie
Facebook Social Graph Social media cookie
AppNexus Advertentie cookie
BlueKai Advertentie cookie
Semasio Advertentie cookie
Tapad Advertentie cookie
Double Click Advertentie cookie
Double Click Ad Exchange Buyer Advertentie cookie
Google Dynamic Remarketing Advertentie cookie
Google Analytics Analytische cookie
GA Audiences Analytische cookie

Wij hebben geen controle op hetgeen de bovenstaande partijen zelf met gegevens doen die via de geplaatste cookies worden verkregen. Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen gegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kun je vinden in de privacyverklaring van de betreffende partij (let op: deze kan regelmatig wijzigen)

In- en uitschakelen van cookies

Je kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor exacte instructies. Houd er wel rekening mee dat (bepaalde functionaliteiten op) de website mogelijk niet of niet-volledig werken indien je de cookies uitschakelt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt je de handleiding van jouw browser raadplegen.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Rechten van betrokkenen

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kunt je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. je kunt jouw verzoeken richten aan:
iXL Hosting
Galvanistraat 117
6716 AE Ede

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om uzelf te identificeren, voordat wij gegevens toesturen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient je een kopie van de betreffende cookie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen je graag als je klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de geldende privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht je verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.
iXL Hosting
Galvanistraat 117
6716 AE Ede

info@ixlhosting.nl
+31 (0)318 830 207